Rapportera

När du fyller i formuläret är det viktigt att du inte lämnar mer information om andra personer än vad som är nödvändigt. Skriv inte personnamn. Skriv ej heller några känsliga personuppgifter som avslöjar etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse eller medlemskap i fackförening, uppgifter om hälsa, uppgifter om en persons sexualliv eller sexuella läggning eller uppgifter om brott.

OBS! Plattformen är enbart till för att samla in information, inte för att driva juridiska fall med utgångspunkt i rapporterade begränsningar. Uppgifterna kommer inte att knytas till enskild person eller plats.

Var skedde den upplevda begränsningen? (du kan kryssa för flera alternativ)

Beskrivning med egna ord

Typ av begränsning

Om du kan, ange typ av begränsning som rapporten avser. Du kan kryssa i flera alternativ.

Diskriminering på grund av:

Hot, hat, och trakasserier, digitalt eller fysiskt:

(T ex. instrumentalisering av den konstnärliga processen eller konsten, av indragen finansiering eller andras intressen.)

Samtycke

Läs mer om hur vi skyddar dina personuppgifter här.

captcha